Wat komt in 2014 in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek?

Jaarlijks publiceert de overheid de ‘Energielijst’. Op de lijst staan energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA)

Bedrijven die energiebesparende maatregelen nemen ter waarde van ten minste 2.500 euro, kunnen rekenen op fiscaal voordeel.

De Energielijst 2014 is recent gepubliceerd. De energiebesparende technieken die op de Energielijst 2014 staan, zijn ingedeeld in de volgende 5 categorieën:

  • Bedrijfsgebouwen
  • Processen
  • Transportmiddelen
  • Duurzame energie
  • Energieadvies

Binnen deze categorieën is er een breed scala aan energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen voor EIA. Een paar voorbeelden:

  • Energieverbruik van liften verbeteren
  • Gebruik van LED-verlichting
  • Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht in keukens
  • Isolatie van koel- of vriesruimten
  • Verbeteren van het energielabel van een gebouw.Een bedrijf moet dan voor minimaal 2.500 euro een energie besparende investering doen die voldoet aan de eisen van EIA. In dat geval mag 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen af worden getrokken van de fiscale winst. Dit komt bovenop de gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt de ondernemer/onderneming minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Rekenvoorbeeld

De fiscale winst in 2014 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot 200.000 en 25% boven € 200.000. Het bedrijf doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 41,5% van € 300.000, dat is € 124.500. De fiscale winst wordt nu € 375.500 (€ 500.000 – € 124.500). Zonder EIA bedraagt de vennootschapsbelasting € 115.000. Met EIA is de vennootschapsbelasting € 83.875. Het fiscale voordeel bedraagt € 31.125. Het netto EIA-voordeel is daarmee ongeveer 10% van de investeringskosten. AgentschapNL actualiseert de Energielijst jaarlijks op basis van innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven kan zelf ook voorstellen doen voor de Energielijst.